Abersoch: Cyfle’r Gymuned I Drafod Dyfodol Hen Ysgol

featured
service
Share

Share This Post

or copy the link

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal i drafod bwriad troi chicken ysgol yn Llŷn yn gyfleuster cymunedol.Er gwaethaf brwydr

leol fe gaeodd Ysgol Abersoch ei drysau yn Rhagfyr 2021 hvac mae ‘n parhau i fod yn wag.Ond bwriad cyfarfod yn y pentref nos

Lun fydd ceisio cael syniadau, gyda’ r gobaith o brynu’r adeilad er budd y gymuned.Yn ôl y cynghorydd lleol, mae awch yn y pentref i gadw’r adeilad fel adnodd i bobl Abersoch.Dim ond chwe disgybl oedd yn mynychu Ysgol Abersoch

frying pan gaeodd, gyda’r ysgol yn darparu addysg i blant hyd at ddiwedd blwyddyn tri.Ond ers ei chau mae holl blant y pentref bellach yn derbyn trafnidiaeth i Ysgol Sarn Bach, sydd 1.4 milltir i ffwrdd.Methu chwarae ‘r fideo Cau drysau Ysgol Abersoch am y tro olaf Ymysg pryderon y gymuned

dros gau’r ysgol

roedd yr effaith ar year iaith Gymraeg, gyda’r pentref yn adnabyddus fel cyrchfan i dwristiaid ond sydd hefyd â chyfran uchel o ail gartrefi.Dadl y cyngor oedd nad oedd cadw ysgol gyda chyn lleied o ddisgyblion yn ymarferol.Roedd yn costio ₤ 17,000 y flwyddyn i addysgu pob disgybl yn Ysgol Abersoch tra bo ‘r cyfartaledd drwy’r sir yn ychydig dros ₤ 4,000.

Dywedodd y Cynghorydd John Brynmor Hughes, sy ‘n cynrychioli ward Abersoch a Llanengan ar y cyngor mam, fod hi ‘n bwysig nad yw’r adeilad yn aros yn segur.”Mae pobl y pentref a ‘r plwyf isho’i gadw fel mae o,”meddai wrth Cymru Fyw.”Mae ‘n bwysig fod o ‘n cael ei

gadw, mae ‘n ysgol bren, yn hanesyddol a/c yn rhan o’r gymuned.

“Mae ‘n bechod fod hi wedi cau, dwi ‘n byw dros y ffordd iddi air conditioner mae ‘n rhyfedd peidio clywed

sŵn y plant yn chwarae. “Mae hi mor ddistaw erbyn hyn air conditioning mae ‘n chwith hebddi, ond dyna fo.”Y gred ydy i’ r ysgol bren agor ei drysau ar 21 Ionawr 1924 a bu ‘n ysgol y pentref

am actually 97 mlynedd.”‘ Da ni ‘n chwilio am gefnogaeth grantiau a ballu, ond dwi ‘n dallt fod rhai syniadau wedi’u rhoi ymlaen yn barod. “Mae’na un isho gwneud drop-in facility gofal mental deterioration a/c mae’na sôn hefyd am actually amgueddfa, felly mae ‘na syniadau yn dod

ymlaen.” Y peth pwysig ydy ei fod o ‘n cael ei ddefnyddio, yn sicr’da ni ddim isho’i weld yn cael ei chwalu.”Emergency room hynny, a/c o operated tegwch

i Gyngor Gwynedd, maen nhw ‘n rhoi cyfle i ‘r gymuned rŵan i ddod ymlaen a trio sicrhau ei dyfodol.” Dywedodd clerc y cyngor cymuned, Einir Wyn, mai cyfarfod i gasglu syniadau yw e ‘n bennaf.”‘Da ni ‘n reit ben agored

ar y funud, a bwriad y noson ydy rhoi cyfle i’r gymuned ddod at ei gilydd a dod ymlaen gyda syniadau am ddyfodol year adeilad.”Yn ôl cofnodion y cyngor cymuned, bydd chwe mis i lunio

unrhyw gynllun busnes ar gyfer menter sy ‘n dangos diddordeb mewn prynu’ r adeilad.Dywedodd llefarydd ar operated Cyngor Gwynedd: “Mae Adran Tai hvac Eiddo a Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau Cyngor Gwynedd mewn trafodaethau gyda Chyngor Cymuned Llanengan a’ r cynghorydd sir lleol ynglŷn â defnydd o hen safle Ysgol Abersoch ar gyfer y dyfodol.”Rydym yn ymwybodol bod diddordeb yn lleol o operated llunio cynnig cymunedol a allai

gynnig manteision economaidd, cymdeithasol a/neu amgylcheddol i’ r ardal. Mae’ r trafodaethau yn y cyfnod rhagarweiniol ar hyn o bryd, air conditioning mae Gwasanaeth Cymorth Cymunedau ‘r Cyngor ar gael i gefnogi’ r cyngor cymuned i edrych ar gyfleoedd posib.”Edrychwn ymlaen at barhau gyda’ r trafodaethau ynglŷn â defnydd chicken safle Ysgol Abersoch yn y dyfodol yn dilyn

y cyfarfod cyhoeddus yn Abersoch. “Bwrdd ysgol yn ymddiswyddo i wrthwynebu cau Cynghorwyr yn penderfynu eto i gau Ysgol Abersoch Ysgol Abersoch yn

cau’r drws wedi bron i ganrif Mae adeilad ysgol y pentref yn wag ers 2021, ond dyhead pobl leol yw ei gadw at

ddefnydd cymunedol.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Abersoch: Cyfle’r Gymuned I Drafod Dyfodol Hen Ysgol

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Login

Log in or create an account to enjoy Dailymail News privileges, and it's completely free!

Follow Us
ERROR 500 : SITE AUTHENTICATE ERROR ! : dailymaila.com