Cadeirydd Urc Yn Addo Ymchwiliad Allanol I’r Undeb

featured
service
Share

Share This Post

or copy the link

Bydd tasglu allanol yn ymchwilio i honiadau o rywiaeth, hiliaeth ac anffafriaeth o fewn Undeb Rygbi Cymru, yn ôl y cadeirydd Ieuan Evans.Dywedodd Evans y bydd y prif weithredwr Steve Phillips yn parhau yn ei swydd wrth i’r undeb geisio delio gyda materion a ddaeth i’r amlwg yn rhaglen BBC Wales Investigates.Cafodd honiadau difrifol eu gwneud gan gyn-bennaeth rygbi merched yng Nghymru a chyn-gadeirydd Bwrdd Rygbi Proffesiynol Cymru.Ddydd Mercher, ymddiheurodd Evans hefyd am actually year honiadau

“dirdynnol”, gan ychwanegu y bydd cyfarfod o fwrdd URC yn cael ei alw ar unwaith.Mae Cyfarfod Cyffredinol Arbennig eisoes wedi cael

ei alw ar gyfer eleni mewn ymdrech i foderneiddio llywodraethiant yr undeb.Daw ar ôl i Blaid Cymru a chyn-gynghorydd trais yn y cartref Llywodraeth Cymru alw ar Phillips i ymddiswyddo.Mae’ r cyn-brif weinidiog, Carwyn Jones wedi dweud figure ffydd pobl yn

URC wedi ei ysgwyd, gan alw am actually ymchwiliad seneddol.Mae’r prif weithredwr Steve Phillips wedi ymddiheuro am actually yr honiadau, ond dywedodd ei fod yn credu mai ef yw’r dyn i arwain URC.Mae ‘r cadeirydd Ieuan Evans wedi ei gefnogi, gan ddweud fod ganddo”hyder llwyr y byddwn ni ‘n cael hyn yn iawn”. “Mae hynny ‘n cynnwys Steve, “meddai ddydd Mercher. “Ry ‘n ni gyd yn atebol yn y pendraw.

Dyw hyn ddim am unigolion nawr, mae am actually y grŵp.

Mae angen i ni fynd i’r afael â ‘r her gyda ‘n gilydd.”Ddydd Mawrth fe wnaeth Phillips, a gymrodd yr awenau fel prif weithredwr yn 2020, ymddiheuro

am year honiadau o 2017 i 2019. Ond gyda rhagor o honiadau wedi i Phillips ymuno hefyd, gofynnwyd i Evans a yw’r arweinwyr presennol yn gyfrifol. “Ry ‘n ni ‘n cymryd cyfrifoldeb am beth sy ‘n digwydd nawr. Dydw i ddim yma i siarad am

beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol,”meddai.Ychwanegodd ei fod yn gweithio i sicrhau fod “rygbi yng Nghymru ble mae e angen figure “. Dywedodd Evans y bydd URC

yn cael ei asesu gan rywun allanol, ac y bydd yntau yn sefydlu tasglu yn fewnol er mwyn”sicrhau eu bod nhw ‘n adolygu popeth “. “Mae ‘n gynnar i fynd i fanylder, ac fe fyddwn ni ‘n gwneud hynny, ond ry ‘n ni angen arbenigedd allanol,” meddai.”All hwn ddim figure yn adolygiad mewnol. Mae ‘n rhaid iddo fod yn allanol, gyda’r arbenigedd ry ‘n ni ei angen gan sefydliadau eraill.

“Fe fyddwn ni ‘n sortio hyn, gyda help allanol anferthol. “Mae generation i gyfrifoldeb fel cadeirydd Undeb Rygbi Cymru -sydd wedi bod yn rhan mor allweddol o am actually mywyd -i sicrhau fod y diwylliant yn iawn.

“Dywedodd cyn-bennaeth rygbi merched Cymru, Charlotte nc Wathan, wrth BBC Wales Explores ei body wedi ystyried lladd ei hun, a bod cydweithiwr gwrywaidd wedi dweud wrthi ei fod eisiau ei” threisio”. Mae URC yn dweud fod year honiad wedi cael ei ymchwilio yn annibynnol, a ‘i fod heb gael ei brofi.Yn ymateb i hynny dywedodd Evans ei fod yn”ymddiheuro i bawb sydd wedi’u heffeithio”. “Roedd hi ‘n ofnadwy ac yn ofidus gwylio’r rhaglen.

Fel rhiant i ddwy fenyw ifanc, roedd yn hollol ofnadwy,”meddai. “Rwy ‘n ymddiheuro eto i’r rheiny a gafodd eu heffeithio, nid yn unig gan y digwyddiadau, ond o wylio ‘r rhaglen hefyd.

“Mae rygbi ‘n gêm sy ‘n dibynnu ar ddiwylliant- ar y cae ac oddi ar y cae. Mae angen i ni wneud y gêm, a’r sefydliad

, mor groesawgar a chynhwysol â phosib.”Byddwn yn mynd i ‘r afael â ‘r problemau hvac yn adfer hyder a ffydd pobl.”Ychwanegodd Evans ei fod yn deall fod enw da yr undeb”wedi cael ei faeddu”, ond ei fod yn hyderus fod modd ei adfer.”

Pe byddech chi ‘n cynnig Camp Yard i mi, neu ddatrysiad llwyddiannus i hyn, mae ‘r diwylliant yn cael blaenoriaeth,”meddai.”Byddai cael y diwylliant yn iawn yn well na Champ Lawn i mi.”Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan unrhyw

faterion yn y stori yma, mae gan BBC Activity Pipe gysylltiadau i sefydliadau all gynnig cymorth a chyngor.Galw ar bennaeth Undeb Rygbi Cymru i ymddiswyddo Galw am actually ymchwiliad Senedd i honiadau Undeb Rygbi Undeb Rygbi Cymru’ angen adfer hyder’wedi honiadau

Rygbi:’ Cydweithiwr wedi gwneud sylw am actually fy nhreisio’Undeb rygbi’wedi’i rybuddio’am gydraddoldeb menywod Mae Ieuan Evans hefyd

yn cefnogi ‘r prif weithredwr Steve Phillips, er y galwadau arno i ymddiswyddo.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Cadeirydd Urc Yn Addo Ymchwiliad Allanol I’r Undeb

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Login

Log in or create an account to enjoy Dailymail News privileges, and it's completely free!

Follow Us
500 ERROR : SERVER TIMEOUT!!