Minffordd: Bit ‘Dal Yn Fyw’ Wedi I’w Fab Ymosod Arno

featured
service
Share

Share This Post

or copy the link

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei father wedi dweud ei fod yn teimlo “dicter aruthrol” ar ddiwrnod yr ymosodiad, ond nad oedd wedi bwriadu ei ladd.Dywedodd Tony Thomas wrth y llys fod ei papa, Dafydd, yn dal i fod yn fyw wedi iddo ymosod arno mewn adeilad ar fferm ger ei gartref ym Minffordd, Gwynedd.Clywodd y llys hefyd

nad oedd Tony Thomas wedi cymryd ei feddyginiaeth iechyd meddwl ers 18 mis cyn yr ymosodiad.Bu farw Dafydd Thomas, 65, o”anafiadau catastroffig i’w wyneb “ger ei gartref ym Minffordd, Gwynedd fis Mawrth 2021. Mae ei fab, Tony Thomas, 45, yn cyfaddef ei fod wedi ymosod ar ei dad, ond mae ‘n gwadu ei lofruddio.Yn rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Year Wyddgrug ddydd Mawrth, dywedodd y seiciatrydd fforensig Dr Yasir Kasmi ei fod wedi cyfweld Tony Thomas ar sawl achlysur wedi’r digwyddiad.Dywedodd fod Tony wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl ers tua 25 mlynedd, a’i fod wedi cael medical diagnosis o anhwylder deubegynol(bipolar ). Ychwanegodd ei fod yn credu fod gan Tony Thomas anhwylder schizoaffective-cymysgedd o sgitsoffrenia air conditioning anhwylder ar ei dymer, fel iselder neu anhwylder deubegynol – rhywbeth a gafodd ei gefnogi hefyd gan ymgynghorydd seiciatryddol fu ‘n rhoi tystiolaeth ddydd Llun.Clywodd y llys fod Tony yn byw mewn bwthyn lai na milltir o ffermdy ei daddy ger Penrhyndeudraeth.Roedd wedi body yn year ysbyty ar sawl achlysur oherwydd ei iechyd meddwl, ond roedd adref ar adeg y digwyddiad gyda’i papa fis Mawrth 2021.

Roedd disgwyl iddo hefyd gymryd meddyginiaeth i reoli ei iechyd meddwl, ond dywedodd wrth Dr Kasmi nad oedd wedi figure yn ei gymryd ers rhyw flwyddyn a

hanner.Dywedodd Dr Kasmi ei fod o ‘r farn fod iechyd meddwl Tony Thomas yn gwaethygu ar y pryd-roedd yn credu fod ei deulu yn ei dwyllo a’i fod wedi llwyddo i greu brechiad yn erbyn Covid-19 trwy wneud arbrofion ar foch yr oedd yn eu cadw.Roedd Tony wedi dweud wrth Dr Kasmi hefyd fod ei father wedi bod yn”ofnadwy” gydag ef, a’i fod wedi ei gam-drin yn seicolegol.Ar fore’ r ymosodiad cafodd Tony Thomas wybod y byddai moch

yn cael eu symud o amgylch fferm y teulu.Aeth i chwilio am ei father am actually nad oedd yn hapus am y peth, a dywedodd ei fod wedi”

ffrwydro” a’ i”gicio i’r llawr”ar ôl ei ganfod.” Doedd generation i ddim bwriad ei ladd. Ro ‘n i jyst eisiau iddo stopio fy ngham-drin i,”meddai wrth Dr Kasmi.Ychwanegodd ei fod yn bwriadu pledio ‘n euog tan iddo weld datganiad ei lysfam am actually y farwolaeth, a bod hynny wedi gwneud iddo gredu mai hi oedd wedi lladd Dafydd Thomas.Roedd Tony Thomas wedi dweud wrth Dr Kasmi hefyd ei fod yn credu figure ei father eisiau cael ei ladd fel y byddai modd rhoi’r bai arno ef, a’ i anfon i’r carchar.Wrth ddisgrifio ‘r ymosodiad, dywedodd Tony Thomas:”Wnes i ei return of investment o lawr i’r llawr a’i

gicio yn ei gorff a ‘i ben, a sefyll arno unwaith.” Dywedodd fod year ymosodiad drosodd o fewn 10-15 eiliad, a’i fod wedyn wedi gadael ei daddy ar y llawr, cerdded adref a golchi ei welingtons gwaedlyd mewn cafn dŵr ar y ffordd.Gofynnodd Gordon Aspden KC ar operated year amddiffyniad i Tony Thomas a oedd ei papa dal yn fyw pot adawodd.”

Oedd, mi oedd o,”meddai Tony Thomas, gan ddweud nad oedd yn gyfrifol am actually ei ladd.Ychwanegodd nad oedd wedi gwirio am actually byls, na galw ambiwlans.Wrth gael ei groesholi gan Gordon Cole KC ynglŷn â pham olchodd

ei esgidiau yn y cafn, dywedodd Mr Thomas:”Ro ‘n i jyst yn glanhau i fyny. Doedd o ddim fel

CSI neu unrhyw beth fel’na.” Ychwanegodd ei fod wedi rhoi ei ddillad yn y peiriant golchi am actually

eu bod yn fudr, a’ i fod wedi gorffen ei dasgau ar y fferm am y dydd.Cafodd Mr Thomas ei arestio y tu allan i’w gartref am 15:30 y diwrnod hwnnw. Mae ‘n gwadu un cyhuddiad o lofruddiaeth air conditioning un o ddynladdiad.Mae’r achos yn parhau.Minffordd: Mab’ddim yn ei iawn bwyll’cyn ymosodiad Minffordd: Mab wedi ‘cicio a sathru ar ei papa’Minffordd: Mab yn pledio ‘n ddieuog i lofruddiaeth ei daddy Mae Tony Thomas yn gwadu llofruddio ei father, Dafydd Thomas, ger ei gartref ym Minffordd ym Mawrth 2021.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Minffordd: Bit ‘Dal Yn Fyw’ Wedi I’w Fab Ymosod Arno

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Login

Log in or create an account to enjoy Dailymail News privileges, and it's completely free!

Follow Us
500 ERROR : SERVER TIMEOUT!!